Bài nghiên cứu khoa học ứng xử lưu biến và mô hình thí nghiệm chảy xòa của bê tông tự đầm lèn tập trung nghiên cứu với những nội dung sau: - Những kiến thức cơ bản về ứng xử lưu biến - Hệ th
Date published: 22.09.2014 | 14:56
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

NCKH_Ứng xử lưu biến và mô hình thí nghiệm chảy xòe của bê tông tự đầm lèn

Trường đại học kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Tác giả: Cao Xuân Phong và Hoàng Thanh Liêm

Bài nghiên cứu khoa học ứng xử lưu biến và mô hình thí nghiệm chảy xòe của bê tông tự đầm lèn tập trung nghiên cứu với những nội dung sau:

- Những kiến thức cơ bản về ứng xử lưu biến

- Hệ thống lại những đặc điểm, tính chất quan trọng và giải thích ở góc độ vi mô ứng xử lưu biến của bê tông

- Ứng dụng phần mềm thương mại Fluent để mô hình sự chảy xòe của bê tông tự tầm lèn

 (ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]