Hệ thống tàu điện ngầm (Metro) là một trong những giải pháp giao thông công cộng đã được nhiều đô thị trên thế giới áp dụng và thành công; đây cũng là tiền đề quan trọng trong việc phát triển m
Date published: 17.03.2014 | 15:16
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Nghiên cứu hệ thống Metro đô thị

Metro (tàu điện ngầm) là phương thức vận tải hành khách đường sắt đô thị với khối lượng lớn, tốc độ cao, sử dụng không gian ngầm đô thị. Hệ thống tàu điện ngầm (Metro) là một trong những giải pháp giao thông công cộng đã được nhiều đô thị trên thế giới áp dụng và thành công; đây cũng là tiền đề quan trọng trong việc phát triển mạng lưới giao thông công cộng còn non yếu của Hà Nội.(Htv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]