Chuyên đề tập tập trung nghiên cứu sâu vào vấn đề kỹ thuật, tổ chức thi công tầng hầm và một số sự cố khắc phục theo phương pháp truyền thống thi công tầng hầm từ dưới lên hay còn gọi phươ
Date published: 24.09.2014 | 08:40
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom up

Chuyên đề tập tập trung nghiên cứu sâu vào vấn đề kỹ thuật, tổ chức thi công tầng hầm và một số sự cố khắc phục theo phương pháp truyền thống thi công tầng hầm từ dưới lên hay còn gọi phương pháp Bottom up

 (ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]