Nghiên cứu về thực trạng giao thông và các công trình giao thông đường bộ hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến thực trạng giao thông và hệ quả của nó gây ra. Phân tích các giải pháp đưa ra để nâng cao chất lượng giao thông đường bộ hiện nay và tìm hiểu tính khả thi thực tế của những giải pháp đó. (ht-ntn)

Date published: 20.08.2014 | 10:03
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Thực trạng giao thông đường bộ tại TPHCM nguyên nhân và hệ quả

Nghiên cứu về thực trạng giao thông và các công trình giao thông đường bộ hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến thực trạng giao thông và hệ quả của nó gây ra. Phân tích các giải pháp đưa ra để nâng cao chất lượng giao thông đường bộ hiện nay và tìm hiểu tính khả thi thực tế của những giải pháp đó. (ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]