- Ứng dụng GIS, thuật toán, nội suy, đánh giá, chất lượng nước, tại tỉnh Đồng Nai, danh gia chat luong nuoc, tai tinh dong nai, thuat toan noi suy, thuat toan, noi suy, chat luong nuoc, ung dung gis
Date published: 02.04.2015 | 10:24
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Đồng Nai

Mục tiêu của đề tài:

-          Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc chất lượng nước

-          Sử dụng thuật toán nội suy mô phỏng các thông số chất lượng nước

-          Nhận xét đánh giá diễn biến chất lượng nước

-          Đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Tổng quan về khu vực nghiên cứu

Chương 4: Phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Kết quả

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/63 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]