0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết

Thời điểm lập quy hoạch năm: 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh sử dụng đất

*) Quyết định phê duyệt về việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết.

*) Bản vẽ:

- QH: Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg)

 (honglanvn-huentt-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi