Thời điểm lập quy hoạch năm: 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh sử dụng đất

*) Quyết định phê duyệt về việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết.

*) Bản vẽ:

- QH: Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg)

 (honglanvn-huentt-Acvn11)

Date published: 25.08.2020 | 08:53
Available in Ebook

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết

Thời điểm lập quy hoạch năm: 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh sử dụng đất

*) Quyết định phê duyệt về việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết.

*) Bản vẽ:

- QH: Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phan Thiết

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg)

 (honglanvn-huentt-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]