0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8653-5:2012 Sơn tường dạng nhũ tương - phương pháp thử - phần 5: xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định chu kỳ nóng lạnh (độ bền sốc nhiệt) của màng sơn.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi