0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8877:2011 Xi măng – phương pháp thử – xác định độ nở autoclave

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ nở autoclave của xi măng bằng cách thử mẫu được làm từ hồ xi măng

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Tài liệu Không gồm file minh họa
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi