Hội thảo ''Công nghệ tiên tiến trong quan trắc và kiểm định công trình xây dựng”

Hội thảo là nơi tập trung giới thiệu các bài tham luận, kinh nghiệm thực tế về công nghệ và thiết bị trong quan trắc, kiểm định chất lượng các công trình xây dựng của các chuyên gia đầu ngành, các đơn vị tư vấn, cung cấp thiết bị quan trắc, kiểm định của Việt Nam và nước ngoài.

BỘ XÂY DỰNG

CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ

CHÁT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 387/GĐ-CQM

Hà Nội, ngày  29 tháng 10 năm 2013

THƯ MỜI

Tham dự Hội thảo "Công nghệ tiên tiến trong quan trắc

và kiểm định công trình xây dựng”

                  Kính gửi:  …………………………………………………………………….............................................................................................

               Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”, được phép của Bộ Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo "Công nghệ tiên tiến trong quan trắc và kiểm định chất lượng công trình xây dựng". Hội thảo là nơi tập trung giới thiệu các bài tham luận, kinh nghiệm thực tế về công nghệ và thiết bị trong quan trắc, kiểm định chất lượng các công trình xây dựng của các chuyên gia đầu ngành, các đơn vị tư vấn, cung cấp thiết bị quan trắc, kiểm định của Việt Nam và nước ngoài. Chương trình hội thảo dự kiến như sau:

               1. Thời gian: 01 ngày, từ 8h30 đến 17h00 ngày 08/11/2013.

               2. Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, số 196 Pasteur, phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

             3. Thành phần tham dự: lãnh đạo Bộ Xây Dựng; đại diện các Bộ: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; đại diện các Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đại diện các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đại diện các Tổng Công ty tư vấn và thi công xây dựng; đại diện các Công ty cung cấp thiết bị quan trắc, kiểm định; thành viên Mạng Kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam.

               4. Nội dung chương trình chi tiết: theo phụ lục đính kèm.

              Cục Giám định trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo của Quý Đơn vị tham dự và mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của Quý Đơn vị.

              Thông tin đăng ký xin gửi về: Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: số 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đt: 04.39760271 (ext 183); Fax: 04.39746596;  Email: daotao.cqm@gmail.com.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu VP, CQM.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Hải

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG QUAN TRẮC

VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

PHIÊN KHAI MẠC

8:30 – 8:35

Chào mừng và giới thiệu đại biểu

8:35 – 8:50

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Bộ Xây dựng

8:50 – 9:00

Phát biểu đề dẫn

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh

PHIÊN THAM LUẬN

9:00 – 10:00

Kinh nghiệm khảo sát, quan trắc và xử lý nền đất yếu tại Nhật Bản và các ứng dụng khả thi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TS.  Yoshiharu Yokohama – Giám đốc kỹ thuật Công ty Jibannet  – Nhật Bản 

10:00 – 10:20

Kinh nghiệm quan trắc đập thủy điện tại Việt Nam.

TS. David Morris – Chuyên gia tư vấn - Công ty Tư vấn Colenco – Thụy Sĩ

10:20 – 10:30

Giải lao

10:30 – 10:50

Công nghệ quan trắc tự động qua vệ tinh, ứng dụng toàn cầu

Mr. Tan Siew Siong – Giám đốc khu vực - Công ty TRIMBLE - Singapore

10:50 – 11:30

Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ mới trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Việt Nam

TS. Rintaro Suzuki – Chuyên gia nghiên cứu - Công ty Pentax – Nhật Bản

11:30 – 12:00

Hệ thống chẩn đoán Diagnostic LRM ® XXI để kiểm tra chất lượng dây cáp và băng tải cốt thép

          TS. Roman Martyna – Giám đốc – Công ty Laboratory LRM® - Mỹ

12:00 – 13:30

Nghỉ ăn trưa

13:30 – 14:00

Hệ thống quan trắc biến dạng tự động: Ứng dụng cho công trình Tòa nhà Quốc hội Việt Nam.

TS. Phùng Mạnh Tiến – Chuyên gia - Công ty Thế giới kỹ thuật – Việt Nam

14:00 – 14:30

Công nghệ kiểm định chất lượng công trình cầu áp dụng trên thế giới.

Ông Jesse Grimson – Tổng Giám đốc Công ty BDI – Mỹ

14:30 – 15:00

Quan trắc thường xuyên và nhận dạng dao động cầu dây văng

TS. Bùi Tiến Thành – Giảng viên Đại học Giao thông vận tải – Việt Nam

15:00 – 15:15

Giải lao

15:15 – 15:45

Thiết bị công nghệ mới trong công tác kiểm tra chất lượng Asphalt

TS. Mirko Rogner – Chuyên gia Công ty Infratest – Đức 

15:45 – 16:15

Bảo đảm chất lượng của cầu, đường và đập bằng công nghệ Sonic NDE

Ông Larry D. Olsons – Tổng Giám đốc Công ty Olsons – Mỹ

16:15 – 16:45

Phát hiện khuyết tật trong cọc: giải pháp công nghệ cao sử dụng siêu âm để kiểm tra theo phương thẳng đứng

TS. Joram Erez – Chuyên gia Công ty Piletest – Mỹ

16:45 – 17:00

Kết luận hội thảo

Lãnh đạo  Bộ Xây dựng

 

 

kiemdinhxaydung.gov.vn

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]