0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và lấy ý kiến nhân dân. Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, Dự thảo Luật phải cụ thể hơn nữa, quan tâm hơn đến quyền lợi của người dân.