Chính sách hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) với 8 mục tiêu tổng thể.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]