[GT] Carboncor Asphalt: Vật liệu rải đường mới
Việt Nam đã ứng dụng thành công sản phẩm rải đường mới Carboncor Asphalt trên nhiều tuyến đường giao thông nước ta, từ quốc lộ đến tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn.
[GT] Carboncor Asphalt - Vật liệu mới cho kết cấu áo đường
Carboncor Asphalt,  vật liệu làm đường có chi phí thấp, thân thiện với môi trường, thi công đơn giản, phù hợp với lao động địa phương.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]