Ứng dụng GIS trong quản lý lún sụt nền đường
TP.HCM đang đối mặt với tình trạng xuất hiện các hố sụt ngày càng nhiều trên các tuyến đường.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]