Quảng Nam: Xây dựng mô hình cảnh báo lũ nhanh qua internet
Năm 2010, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Nông lâm TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu vùng Đông Nam Á và Trường Đại học Cần Thơ thực hiện nghiên cứu sơ bộ ứng dụng mô hình SWAT trong đánh giá ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến lưu vực sông Vu Gia. Hiện nhóm nghiên cứu đã phát triển đề tài với mục tiêu hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ tự động cho người dân thông qua website, tin nhắn SMS.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]