Quy hoạch chiếu sáng đô thị Đang thiếu sự thống nhất
Quy hoạch chiếu sáng (QHCS) được coi như là công cụ của chiếu sáng bền vững, tiết kiệm năng lượng, hạn chế những ảnh hưởng của chiếu sáng đến môi trường cũng như tạo ra đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, việc bắt buộc lập QHCS đang là một thách thức lớn đối với các đô thị Việt Nam.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]