Tái chế chất thải rắn hứa hẹn nguồn năng lượng mới
Hiện nay, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của Hà Nội ước khoảng 5.000 tấn/ngày - đêm. Trên 98% lượng rác thải này được xử lý bằng cách chôn lấp. Tuy nhiên, khoảng 85-90% các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Dự tính, nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, đến năm 2015, Hà Nội sẽ không còn chỗ chôn rác.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]