[Hội thảo] Giới thiệu công nghệ chân không và ứng dụng bấc thấm ngang trong công nghệ chân không
Hội thảo do Bộ giao thông vận tải Việt Nam, Tổng cục đường bộ Việt Nam tổ chức ngày 25/04/2013. Đây là cơ hội gặp gỡ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công nghệ cố kết chân không, chức năng của bấc thấm ngang và công nghệ áp dụng bấc thấm ngang trong xử lý nền đất yếu và giới thiệu các công trình thi công bấc thấm ngang tại Nhật Bản
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]