Đô thị kiểu mẫu về môi trường, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật
Đô thị kiểu mẫu về môi trường cần nhấn mạnh vào việc sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên đất, tài nguyên nước, phát triển giao thông bền vững, thân thiện với môi trường và các công trình xây dựng phải được quy hoạch, thiết kế, xây dựng đồng bộ.
Tập bản vẽ thiết kế thi công cấp thoát nước Nhà lớp học bộ môn
Thiết kế thi công cấp thoát nước nhà lớp học bộ môn
Bản vẽ thiết kế thi công cấp thoát nước nhà thường trực
Thiết kế thi công cấp thoát nước nhà thường trực 
Tập bản vẽ thiết kế thi công cấp thoát nước Ký túc xá kết hợp trạm xá ( Nhà B)
Thiết kế cấp thoát nước ký túc xá kết hợp trạm xá
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]