Cột cờ - một điểm nhấn không gian đô thị
Với lợi thế vươn cao trên bầu trời, cột cờ dù là sản phẩm của lịch sử để lại hay mới được tạo dựng, đều đóng góp cho không gian đô thị một điểm nhấn, hơn nữa một dấu ấn, mà việc thiết kế đô thị rất nên khai thác một cách có hiệu quả.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]