uTorrent - Ứng dụng tải file tốc độ cao
Torrent là một file mang phần mở rộng.torrent bạn nhận từ server. File.torrent này chứa thông tin về dữ liệu bạn muốn down (chứ không phải là bản thân dữ liệu đó). 
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]