Hà Nội có thể giảm ách tắc giao thông bằng sự trung thực!
Từ kinh nghiệm thực tế của các nước trong vấn đề giải quyết ách tắc giao thông, KTS Trần Huy Ánh, một người tâm huyết với cộng đồng cho rằng, nếu trung thực với chính mình, Hà Nội có thể giảm ùn tắc giao thông...
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]