Tạp chí Quy hoạch Đô thị - số 12 (2012)
Những giải pháp trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị trong thời kỳ hội nhập và phát triển của tỉnh Quảng Ninh
Mô hình đô thị tương lai
Trong xu hướng toàn cầu hóa, trong tiến trình phát triển đô thị, phát triển các vùng đô thị lớn (VĐTL) tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập mạng lưới kinh tế toàn cầu.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]