Việt Nam sẽ sớm có quy hoạch không gian biển và vùng bờ
Ngày 30/5, tại hội thảo quốc gia “Áp dụng không gian biển và vùng bờ tại Việt Nam”,
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]