Từ chuyện quy hoạch đến sự phân tán nguồn lực kinh tế
Kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2011 bắt đầu có những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, vẫn còn có những bất cập tồn tại từ năm này qua năm khác, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tổng thể của nền kinh tế, điển hình là việc nguồn lực quốc gia bị phân tán do sự phân cấp không rõ ràng trong quy hoạch từ trung ương đến địa phương.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]