Hà Nội ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền đấu giá đất
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa ký Quyết định về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]