Họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập sửa đổi Luật Xây dựng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập sửa đổi Luật Xây dựng. Tham dự cuộc họp có đại diện của các bộ, ngành Trung ương, và đại diện lãnh đạo sở Xây dựng của một số địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]