Hiếm nơi nào thủy điện ‘gây họa’ nhiều như Việt Nam
Kể từ 2011 đến nay, hầu như năm nào, những scandal liên quan đến thủy điện cũng xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với những thiệt hại khôn lường về người và của.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]