Nhà nước nên trưng mua thay vì thu hồi đất
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và lấy ý kiến nhân dân. Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, Dự thảo Luật phải cụ thể hơn nữa, quan tâm hơn đến quyền lợi của người dân.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]