0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Đô thị ở Việt Nam chịu sự chi phối của quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ cao rõ nét. Tác động của đầu tư nước ngoài trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, đầu tư bất động sản…làm cho tính ổn định của các nhân tố kinh tế tạo thị khá mong manh. Công nghệ cao thâm nhập vào một nền kinh tế vốn là tiểu nông lạc hậu tạo nên bức tranh đa dạng và phức tạp của các mô hình phát triển.
Toàn cầu hóa là một quá trình của những tương tác mạnh mẽ giữa các quốc gia trên thế giới, tạo ra những biến đổi sâu sắc trên nhiều phương diện trong sự phát triển của mỗi quốc gia tham gia vào quá trình trên. Nói cách khác, toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở nhiều phương diện trên quy mô toàn cầu.