Hà Nội: Chính quyền bất lực với xây dựng trái phép?
Mặc dù UBND thành phố Hà Nội đã có hàng loạt văn bản quy định về hoạt động xây dựng nhưng trên thực tế, xây dựng trái phép lại diễn ra phổ biến.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]