Hố ga chống… ngập triều cường
Trong cuộc thi “Sáng chế năm 2013” do Bộ KHCN tổ chức, sáng chế “Hố ga chống ngập triều cường tự động” là 1 trong 15 sáng chế lọt vào vòng chung khảo.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]