QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn Quốc gia các công trình HTKT đô thị

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư và xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tài liệu đính kèm: file 573nozd7.pdf (09.07.2011 | 10:37)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]