Kiểm soát chất lượng VLXD bằng quy chuẩn kỹ thuật

Kinh tế Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, các quy định về hàng rào thuế quan và hạn ngạch ngày một chặt chẽ. Để minh bạch thị trường VLXD, Bộ Xây dựng đã xây dựng Dự thảo QCVN 16:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (bnt)

anh minh hoa
Quản lý tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao chất lượng công trình.

Phải có giấy chứng nhận hợp quy

Dự thảo QCVN 16:2014/BXD cũng nêu rõ danh mục các loại sản phẩm, hàng hóa VLXD phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật như: Nhóm sản phẩm clinker xi măng và xi măng; kính xây dựng; sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm; gạch đá, ốp lát; sản phẩm phụ gia cho bê tông và vữa; nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi...

Tại Dự thảo QCVN 16-1:2014/BXD (16-1: nhóm sản phẩm clinker xi măng và xi măng) quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với nhóm sản phẩm clinker xi măng và xi măng được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam. Lô sản phẩm là tập hợp một loại sản phẩm clinker xi măng hoặc xi măng có cùng thông số kỹ thuật và được sản xuất cùng một đợt trên cùng một dây chuyền công nghệ. Được xác định về số lượng, có cùng nội dung ghi nhãn, do một tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tại cùng một địa điểm được phân phối, tiêu thụ trên thị trường.

Các sản phẩm phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng. Các tổ chức, cá nhân phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm clinker xi măng và xi măng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định. Đặc biệt, khi lưu thông trên thị trường các sản phẩm này phải có giấy chứng nhận hợp quy và dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Từ tình hình thực tế, đối với sản phẩm clinker xi măng và xi măng nhập khẩu, dự thảo cũng quy định: Cho phép tạm thời thông qua sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và đáp ứng được các quy định kỹ thuật của QCVN 16-1:2014/BXD. Lô sản phẩm chỉ được phép công bố hợp quy và đưa vào sử dụng, lưu thông ra thị trường khi tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật thử nghiệm đều phù hợp theo yêu cầu. Phải ghi nhãn cho tất cả các bao sản phẩm hoặc thể hiện trên giấy chứng nhận chất lượng cho lô sản phẩm.

Ông Lương Đức Long - Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết: Trước khi Dự thảo QCVN 16:2014/BXD được xây dựng đã có nhiều quy chuẩn đang được áp dụng nhưng các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có thể áp dụng chuẩn của Việt Nam hoặc áp dụng chuẩn của nước ngoài, không bắt buộc. Nhưng khi QCVN 16:2014/BXD hoàn thiện và được ban hành thì tất cả phải quy về một mối. Và hơn hết chúng ta kiểm soát được hàng hóa nhập khẩu, chất lượng sản phẩm, cũng như biến động thị trường.

Tiêu chuẩn sản phẩm được nâng cao

Nhóm sản phẩm kính xây dựng cũng nằm trong Bộ Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đang được Bộ Xây dựng soạn thảo lấy ý kiến. Theo đó, nhà sản xuất phải công bố các tính năng sau đây của kính: Độ truyền sáng, trừ sản phẩm kính gương; Hệ số hấp thụ nhiệt; Hệ số bức xạ, chỉ áp dụng cho sản phẩm kính phủ bức xạ thấp - kính Low-e. Đối với quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì áp dụng theo hai phương thức đánh giá 5 hoặc phương thức đánh giá 7 (Theo Thông tư hiện hành của Bộ KH&CN công bố về hợp chuẩn, hợp quy). Theo đó, tổ chức đánh giá sự phù hợp chỉ được cấp giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực lớn hơn 12 tháng đến 3 năm khi thực hiện đánh giá tại nơi sản xuất đối với các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu sản phẩm kính xây dựng.

Mỗi nhóm sản phẩm được nêu tại Dự thảo QCVN 16:2014/BXD đều có các yêu cầu kỹ thuật riêng cho từng loại, các tổ chức, cá nhân phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm với danh mục được nêu trong bảng chi tiết kèm dự thảo. Nếu chưa rõ, cần phối hợp với tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực hiện việc định danh chủng loại sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Viện Vật liệu xây dựng, chủ nhiệm Dự án xây dựng Dự thảo QCVN 16:2014/BXD cho biết: Từ nhu cầu thực tế cần phải kiểm soát chất lượng sản phẩm VLXD trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là hàng nhập khẩu. Theo đó, nếu các sản phẩm gây ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới chất lượng công trình thì không được đưa ra thị trường. Điều này bắt buộc các cơ quan phải xây dựng một bộ quy chuẩn kỹ thuật chung áp dụng cho các sản phẩm VLXD”.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]