Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về Chi tiết cấu tạo Bể nước cứu hỏa 100m3
Date published: 18.04.2015 | 15:37
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bể nước cứu hỏa 100m3- Phần II

Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về Chi tiết cấu tạo Bể nước cứu hỏa và sơ đồ nguyên lý cứu hỏa của 1 trạm bơm. Tài liệu bao gồm các bản vẽ sau:

1- Sơ đồ cứu hỏa  

2- Mặt bằng bố trí bơm cứu hỏa

3- Bảng kê thiết bị cấp nước cứu hỏa

Định dạng file autocad .dwg

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần I: Mặt bằng, mặt cắt bể nước cứu hỏa và thống kê thép

Phần II: Sơ đồ cứu hỏa, Mặt bằng bố trí bơm cứu hỏa, Bảng kê thiết bị cấp nước cứu hỏa

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]