Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- GT-TT-01: Mặt bằng tổng thể cây xanh

- CX-01-09: Mặt bằng định vị cây xanh

- CX-10: Kết cấu mặt đường, vỉa hè

- CX-11: Chi tiết kỹ thuật trồng cây

- CN-01-03: Mặt bằng cấp nước cây xanh

- CN-04: Chi tiết hộp đồng hồ, bảng thống kê khối lượng

- CĐ-01: Mặt bằng cấp điện cây xanh

- CĐ-04-05: Chi tiết lắp đặt đèn

- NG-01-03: Mặt bằng định vị nút giao cây xanh

*) Bảng tính:

- Tổng toạ độ nút giao cây xanh

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 30.07.2020 | 13:36
Available in Ebook

Cây xanh cách ly – tập trung

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- GT-TT-01: Mặt bằng tổng thể cây xanh

- CX-01-09: Mặt bằng định vị cây xanh

- CX-10: Kết cấu mặt đường, vỉa hè

- CX-11: Chi tiết kỹ thuật trồng cây

- CN-01-03: Mặt bằng cấp nước cây xanh

- CN-04: Chi tiết hộp đồng hồ, bảng thống kê khối lượng

- CĐ-01: Mặt bằng cấp điện cây xanh

- CĐ-04-05: Chi tiết lắp đặt đèn

- NG-01-03: Mặt bằng định vị nút giao cây xanh

*) Bảng tính:

- Tổng toạ độ nút giao cây xanh

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]