Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo cửa phai đóng mở như thế nào
Date published: 03.04.2015 | 12:02
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Chi tiết cửa phai điều tiết B600

Chi tiết cửa phai điều tiết B6000bao gồm 1bản vẽ

1- Cấu tạo chung cửa phai điều tiết B600

Định dạng file .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]