Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CS-01-10: Mặt bằng chiếu sáng

- CS-11-12: Sơ đồ nguyên lý cấp điện tủ điều khiển chiếu sáng

- CS-13: Cột đèn chiếu sáng cần đơn cao 8m

- CS-14: Móng cột đèn chiếu sáng cao 8m

- CS-15: Chi tiết mặt cắt rãnh cáp và tiếp địa lặp lại cột đèn

- CS-16: Bảng thống kê vật tư

*) Thuyết minh

 - Thuyết minh thiết kế thi công (Phần chiếu sáng)

Định dạng tài liệu: (.dwg); (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 24.08.2020 | 09:00
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Hạng mục: Cấp điện chiếu sáng

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CS-01-10: Mặt bằng chiếu sáng

- CS-11-12: Sơ đồ nguyên lý cấp điện tủ điều khiển chiếu sáng

- CS-13: Cột đèn chiếu sáng cần đơn cao 8m

- CS-14: Móng cột đèn chiếu sáng cao 8m

- CS-15: Chi tiết mặt cắt rãnh cáp và tiếp địa lặp lại cột đèn

- CS-16: Bảng thống kê vật tư

*) Thuyết minh

 - Thuyết minh thiết kế thi công (Phần chiếu sáng)

Định dạng tài liệu: (.dwg); (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]