Thiết kế trạm xử lý nước thải
Date published: 13.01.2015 | 10:34
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

thiết kế trạm xử lý nước thải

Bộ bản vẽ thiết kế trạm xử lý nước thải

Các thiết kế điển hình trạm xử lý bao gồm:

1-      Mặt bằng công trình

2-      Mặt đứng công trình

3-      Bản vẽ bố trí kết cấu

4-      Các bản vẽ chi tiết khác

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]