Thiết kế xử lý kỹ thuật bạt mái giật cơ taluy dương có cung trượt
50 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Trạm xử lý nước thải đặt ngoài nhà công suất 650m3/ngày đêm
200 EP
Đồ án môn học - Xử lý nước thải
30 EP
Đồ án môn học - Xử lý nước cấp
30 EP
Bản vẽ bể xử lý nước thải sơ bộ
30 EP
Quy trình Công tác đất và xử lý nền đường
40 EP
Hồ sơ thiết kế trạm xử lý nước sạch 1200m3/ngd - Phần 3 : Xây dựng
30 EP
Hồ sơ thiết kế trạm xử lý nước sạch 1200m3/ngd - Phần 1: Công nghệ
100 EP
Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt
15 EP
Thiết kế trạm xử lý nước thải công suất 1000m3/ngđ
200 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]