0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công, xã Tân Quang - thành phố Sông Công

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết Khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công, xã Tân Quang - thành phố Sông Công

- Khu đất lập quy hoạch có tổng diện tích 26,5ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông, Tây, Nam, Bắc giáp đất ruộng, đất đồi và đất trồng cây lâm nghiệp.

- Được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tại Quyết định số 2244-QĐ/UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công, xã Tân Quang - thành phố Sông Công : Xây dựng Khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công Là khu liên hợp xử lý chất thải được đầu tư đồng bộ, dây chuyền công nghệ hiện đạiphujc vụ xử lý rác thải thông thườngvaf rác thải nguy hại trên địa bàn thành phố Sông Công và các huyện, thành phố khác của tỉnh Thái Nguyên.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công, xã Tân Quang - thành phố Sông Công

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi