0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Đồ án Quy hoạch quản lý Chất thải rắn Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Đồ án gồm 2 phần

A- Phần bản vẽ

1- Bản đồ hiện trạn thu gom Chất thải rắn

2- Sơ đồ vị trí công trình xử lý Chất thải rắn hiện trạng Thành phố Việt Trì

3- Bản đồ hiện trạng cơ sở hạ tầng thu gom Chất thải rắn

4- Bản đồ quy hoạch thu gom Chất thải rắn TP Việt Trì đến năm 2020

5- Bản đồ quy hoạch mạng lưới thu gom sơ cấp phường bến gót

6- Tổng mặt bằng hiện trạng nhà máy sản xuất phân Hữu cơ Phủ Đức

7- Sơ đồ dây chuyền công nghệ trong nhà máy xử lý CTR hữu cơ

8- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng khu xử lý CTR đến năm 2020

9- Quy hoạch chi tiết điểm cẩu rác

10- Mặt cắt ô chôn lấp CTR

11- Chi tiết các công trình đơn vị trong ô chôn lấp chất thải rắn

Định dạng: Bản vẽ A0 (.dwg)+thuyết minh (file word)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi