Bản vẽ nhà sàn
Date published: 29.09.2014 | 10:44
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ nhà sàn

Bản vẽ thể hiện kiến trúc mô hình nhà sàn dân tộc, bản vẽ bao gồm đầy đủ mặt cắt, bằng bằng, mặt đứng, kết cấu móng, cột, giằng, xà gồ, mái đỡ...

Định dạng file Autocad (.dwg)

ht-dvh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]