Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng– kích thước 5.2m x 16.5m Phần 2: Cấp thoát nước
Date published: 18.04.2015 | 15:29
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
35 EP

Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng– kích thước 5.2m x 16.5m Phần 2: Cấp thoát nước

Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng  – kích thước 5.2m x 16.5m

Phần 2: Cấp thoát nước bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

+Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước tầng trệt

+Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước tầng 1

+Bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước tầng 2

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Cấp thoát nước

Phần 3: Cấp điện

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]