Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự vườn– kích thước 5.2m x 16.5m Phần 3: Cấp điện
Date published: 18.04.2015 | 15:32
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
35 EP

Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự vườn– kích thước 5.2m x 16.5m Phần 3: Cấp điện

Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự vườn  – kích thước 5.2m x 16.5m

Phần 3: Cấp điện – Anten bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

+Bản vẽ mặt bằng bố trí các thiết bị điện

+Bản vẽ sơ đồ đơn dây và bảng thống kê thiết bị điện

+Bản vẽ mặt bằng bố trí Anten và điện thoại

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây

Phần 1: Kiến trúc

Phần 2: Cấp thoát nước

Phần 3: Cấp điện

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]