Hồ sơ thiết kế thi công Lầu Hóa Vàng của công trình tín ngưỡng dưới đây được thiết kế chi tiết, là tài liệu thao khảo rất tốt cho các kiến trúc sư, chuyên về thiết kế các công trình tín ngưỡng tôn giáo.

 

Hồ sơ thiết kế Lầu Hóa Vàng này bao gồm các 8 bản vẽ, với các nội dung chính như sau (xem sơ bộ các bản vẽ tại phần xem trước bên dưới):

- Chi tiết mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

- Chi tiết kế trúc

- Chi tiết cột

- Chi tiết mái…

 

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 03.10.2017 | 12:44
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Hồ sơ thiết kế thi công Lầu Hóa Vàng của công trình tín ngưỡng

Hồ sơ thiết kế thi công Lầu Hóa Vàng của công trình tín ngưỡng dưới đây được thiết kế chi tiết, là tài liệu thao khảo rất tốt cho các kiến trúc sư, chuyên về thiết kế các công trình tín ngưỡng tôn giáo.

 

Hồ sơ thiết kế Lầu Hóa Vàng này bao gồm các 8 bản vẽ, với các nội dung chính như sau (xem sơ bộ các bản vẽ tại phần xem trước bên dưới):

- Chi tiết mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

- Chi tiết kế trúc

- Chi tiết cột

- Chi tiết mái…

 

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]