0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Kết cấu nhà lô 5 tầng

Hồ sơ bản vẽ kết cấu nhà lô 5 tầng bao gồm các bản vẽ sau:

- kết cấu móng cọc

- Kết cấu sàn tầng hầm

- Mặt ằbng kết cấu các sàn

- Chi tiết các cấu kiện cột, dầm sàn

(HVB)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi