Hồ sơ bản vẽ kết cấu nhà lô 5 tầng
Date published: 06.05.2014 | 22:52
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Kết cấu nhà lô 5 tầng

Hồ sơ bản vẽ kết cấu nhà lô 5 tầng bao gồm các bản vẽ sau:

- kết cấu móng cọc

- Kết cấu sàn tầng hầm

- Mặt ằbng kết cấu các sàn

- Chi tiết các cấu kiện cột, dầm sàn

(HVB)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]