Hồ sơ bản vẽ kết cấu thang thoát hiểm
Date published: 09.05.2014 | 08:49
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Kết cấu thang thoát hiểm

Hồ sơ bản vẽ kết cấu thang thoát hiểm bao gồm các bản vẽ sau:

- kết cấu mặt bằng thang

- chi tiết mặt đứng

- các chi tiết cấu tạo

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]