0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển y tế 5 năm 2021-2025 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Báo cáo  Số:1717 /SYT-KHTC V/v báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển y tế 5 năm 2021-2025 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Thời điểm báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển y tế 5 năm 2021-2025 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi