0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn năm 2021 - 2025

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf)

- Thực hiện Công văn số 1521/LĐTBXH-KHTC ngày 05/5/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Công văn số 4901/UBND-VP ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Mục tiêu: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn năm 2021 - 2025

* Thời điểm báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn năm 2021 - 2025.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi