0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Quảng Ninh là một trong 7 tỉnh, thành phố được Bộ GD&ĐT chọn chỉ đạo điểm hoạt động triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non. Theo đó, ngay từ đầu năm học Sở GD&ĐT đã tổ chức xây dựng kế hoạch; khảo sát các điều kiện về cơ sơ vật chất, đội ngũ; cử CBQL, GV có đủ khả năng, năng lực tham gia tập huấn tại Bộ GD&ĐT và chọn các trường đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ được giao. Trong năm học, có 02 trường (01 trường  vùng thuận lợi, 01 trường vùng khó khăn) thuộc thành phố Hạ Long được chọn làm mô hình chỉ đạo điểm theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT (Mầm non Hạ Long và Mầm non Hà Phong). Sau chỉ đạo điểm của Bộ, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ CBQL, GV cốt cán huyện, TX,TP và chỉ đạo nhân rộng hoạt động triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành chuyên môn cho giáo viên mầm non trong các cơ sở GDMN trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, 100% cơ sở GDMN, giáo viên mầm non đã nghiêm túc triển khai việc xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong nhà trường, lớp học. Môi trường giáo dục được xây dựng và thiết kế phong phú, đáp ứng nhu cầu khám phá, sáng tạo của trẻ, đồng thời thỏa mãn yêu cầu “chơi mà học, học mà chơi” ở trẻ mầm non. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục  trẻ được giáo viên đặc biệt trú trọng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm...Quá trình triển khai thực hiện đã giúp giáo viên áp dụng những kiến thức trong các mô đun ưu tiên vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

 

Nội dung tóm tắt
Tài liệu Không gồm file minh họa
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi